Gå til hovedindhold

Aktivitet og samvær

Aktivitets- og Samværstilbud er til de borgere, der ønsker et dagtilbud med kreative, sociale og kulturelle aktiviteter.

19. maj 2022

Indhold

  Guldborgsund Handicap har to tilbud, A-huset i Nykøbing F. og Specialtilbuddet i Sakskøbing.

  Aktiviteterne i de to tilbud planlægges med henblik på at udvikle, styrke og vedligeholde borgernes kompetencer inden for en lang række områder, eksempelvis motoriske, sociale og kommunikative færdigheder.

  Borgernes ønsker indgår som en vigtig del i planlægningen af de forskellige aktiviteter. Personalet tager i planlægningen højde for borgernes ønske om kendte strukturer og viden om de ting, der skal foregå.

  Borgerne i A-huset er delt op i grupper. Som udgangspunkt er grupperne opdelt ud fra alder, handicap, funktionsniveau og ønsker.

  A-huset har 4 værksteder, som omfatter:

  • Ungegruppen
  • Musikværkstedet
  • Naturværkstedet
  • Keramikværkstedet

  Brugerne på specialtilbuddet i Sakskøbing har særlige behov og personalenormeringen er højere end i A-huset. Her er det for eksempel muligt at være afskærmet for andre brugere, hvis der er behov for dette.

  Målgruppen er borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og lignende problematikker, som vil profitere af en særlig specialpædagogisk planlægning. Borgerne kan udover ASF have andre handicap eller udviklingsforstyrrelser som fx OCD, Tourette syndrom og ADHD. 

  ASF-tilbuddet er målrettet en mindre gruppe borgere, som ikke trives i store og/eller blandede miljøer.

  Specialtilbuddet ASF, Saxenhøj, lægger vægt på at give borgerne en tryg ramme i hverdagen. Tilbuddet skaber en genkendelig daglig struktur for brugerne, og de fysiske rammer er indrettet, så de tager hensyn til brugernes særlige behov.