Gå til hovedindhold

Pårørenderåd

Her kan du læse mere om Pårørenderådet i Guldborgsund Handicap.

19. maj 2022

Indhold

  Pårørenderådet er et høringsorgan, der i princippet behandler alle områder på området for længerevarende botilbud (ABL §105/SEL §85).

  Pårørenderådet er det forum, hvor ledelse og pårørende mødes og diskuterer og også undertiden finder løsninger på diverse problematikker. Det kan være alt fra småting til mere overordnede emner. Der er som udgangspunkt 4 møder årligt.

  Pårørenderådet har udarbejdet en folder som kort informerer om sammensætningen af rådet, mødefrekvens, rådets opgaver, formål, høring, mv.

  Formand
  Solveig Rosendahl
  Datter i Syrenvænget
  Mobil 30 96 52 72

  Næstformand
  Jane Sørensen
  Søster på Bryggen
  Mobil 40 41 14 31

  Hardy Høj
  Søn på Parkvej
  Mobil 22 67 15 17

  Susanne Hansen
  Værge for beboer i Nabohuset
  Mobil 61 31 02 27

  Mette Jensen (suppleant)
  Datter på Bryggen
  Mobil 29 24 79 28

  Lene Funch Rasmussen (suppleant)
  Søn i Syrenvænget
  Mobil 23 80 90 12

  Det vælges nye medlemmer til rådet hvert andet år.

  Alle er velkomne til at henvende sig direkte til pårørenderådet.