Nyhedsbrev Uge 23

  • Tak fra MED-udvalget
  • Velkommen til konstitueret leder Flemming Nielsen
  • Nyt kursus: Arbejdet som omsorgsmedhjælper
  • Reportage fra A-husets nye lokale og terrasse

Læs det her.