Specialtilbuddet ASF, Saxenhøj

Målgruppen er borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og lignende problematikker, som vil profitere af en særlig specialpædagogisk planlægning.

ASF-tilbuddet er målrettet en mindre gruppe borgere, som ikke trives i store og/eller blandede miljøer.

Borgere med ASF og lign. kan samtidig have andre handicap, eller udviklingsforstyrrelser. Det kan f.eks. være OCD, Tourette syndrom, ADHD mv. Generelt er der vanskeligheder inden for tre områder; forestillingsevne, kommunikation og socialt samspil.

Specialtilbuddet ASF, Saxenhøj, lægger vægt på at give borgerne en tryg ramme i hverdagen.
Tilbuddet skaber en genkendelig daglig struktur for brugerne, og de fysiske rammer er indrettet, så de tager hensyn til brugernes særlige behov.