Organisation

Guldborgsund Handicap

Guldborgsund Handicap udbyder en bred vifte af tilbud til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, herunder borgere med udviklingshæmning, hjerneskader og autismespektrumforstyrrelser.

Vores tilbud omfatter beskæftigelse, aktivitet, samvær og boliger samt hjemmestøtte efter servicelovens §85, §103, §104 og §108.  Vi har desuden aflastningstilbud for børn og voksne efter servicelovens §107. 

Vi tilbyder borgeren et hjem i et moderne botilbud eller i egen bolig med tilknyttet socialpædagogisk støtte. Vi kan desuden være behjælpelige med muligheder inden for service- og produktionsarbejde i kommunalt eller privat regi. Endelig har vi et bredt udbud af fritidsaktiviteter og afholder diverse sociale arrangementer.

Guldborgsund Handicap støtter borgeren i hjælp til selvhjælp. Det er vigtigt for os, at borgeren opnår handlekompetencer og livskvalitet gennem en hverdag, som møder den enkeltes vilkår, ressourcer og potentialer. 

Administration og ledelse holder til i bygningen på Stubbekøbingvej 83, Nykøbing F.

Flere informationer om organisationens afdelinger, ledelse samt råd og udvalg kan findes i menuen til venstre.

Guldborgsund Handicap er placeret under Center for socialområdet. Se strukturen nedenfor.