Multigruppen

Vores tilbud i multigruppen planlægges ud fra et ønske om at skabe en struktur, hvor der for brugerne er overskuelighed og forudsigelighed i hverdagen.

Gruppen har derfor en lang række faste aktiviteter, som er gennemgående i kortere eller længere perioder. Foruden egne aktiviteter forestår gruppen gennemførsel af aktiviteter som brugerne personligt er bevilget bl.a. ridetimer med rideterapeut, fysioterapeut og massage.
Gruppens egne aktiviteter er tilrettelagt ud fra brugernes ønsker og behov, men er især målrettet sansestimulation, oplevelser og fysisk/motorisk træning