Mellemgruppen

Mellemgruppen har til huse på Københavnsvej 5 i Nykøbing F. og er et tilbud under pgf. 104.
Mellemgruppen har ca. 30 borgere. Den store gruppe bliver dagligt opdelt i mindre enheder, da nogle af borgerne på denne måde opnår et større og mere positivt udbytte af de daglige aktivitetstilbud.

Aktivitetskalender
Vores månedlige aktivitetskalender danner baggrund for dagens arbejde. Den bliver udarbejdet efter et borgermøde, hvor aktuelle oplysninger og spørgsmål kan snakkes igennem. Aktiviteterne spænder vidt. Det kan være aktiviteter med musisk og kreativt indhold, samt aktiviteter, som styrker de motoriske færdigheder. Ligeledes vægtes aktiviteter, som styrker de sociale og kommunikative færdigheder.

Aktiviteterne fastlægges for en kortere eller længere periode, for at skabe et forudsigeligt og struktureret miljø.
Hvert år vælges et tema som et gennemgående element for sommerens aktiviteter
Ud fra brugernes ønsker og behov, kan der planlægges forløb, hvor der indgår tilbud om beskæftigelse på værkstederne eller i andre grupper inde og ude af huset.

Brugerindflydelse
Det er borgerne, som sætter dagsorden for dagligdagen, derfor vægtes brugerindflydelse, medbestemmelse, valgfrihed og selvbestemmelse højt.

Endvidere opfordres borgerne til at tage aktivt del i brugerrådet, for herigennem at søge indflydelse på de fælles arrangementer og dagligdagen i øvrigt.