Hyggekrogen

Hyggekrogen er geografisk placeret på Københavnsvej 5, og består af 19 indskrevne borgere - vi har både halv- og heldagsplads.

Hyggekrogen er målrettet ældre borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Hyggekrogen er et dagtilbud der sikrer de ældre en identitet i den 3 alder. 
I Hyggekrogen foregår aktiviteter i roligere omgivelser tilpasset den enkelte borger, fysisk udfoldelse for at bevare funktionsniveauet og øget livskvalitet.

Metoder
Aktiviteterne er tilpasset ud fra de ældres ønske og behov, intellekt, fysiske formåen, handicaps og aldring.
Vi arbejder ud fra reminiscensmetoden erindringspædagogik.
Vi bruger erindringer og traditioner til at fremme dialogen med de ældre. Til dette formål benytter vi blandt andet vores Matadorstue. Læs mere om Matadorstuen her
Desuden benytter vi grøn omsorg - grøn omsorg er en metode der anvender naturens ressourcer til at skabe trivsel for mennesker med begrænsninger i bevægelsesfriheden.

Månedsplan
Vi udarbejder en aktivitetsplan hver måned så borgere samt boenheden kan følge med i hvad vi laver i Hyggekrogen.

Ture og aktiviteter
Vi kører ud i det blå hver uge
Vi har cafe dag en gang om ugen
Vi benytter os af Snozelhuset (sanseaktiviteter)
Vi har sang og musik hver uge
Vi har mange andre små aktiviteter i løbet af en dag, alle målrettet borgerens interesse og formåen.

Personale
Det faste personale i Hyggekrogen består af to pædagoger (fuldtid) og en omsorgsmedhjælper (deltid).