Aflastningstilbud

Handicapområde Guldborgsund tilbyder døgnaflastning til familier med hjemmeboende børn og voksne. Der findes 3 voksenaflastningspladser. Der er ikke længere aflastning for børn.  

Tilbuddet ligger i boligerne på Syrenvænget 62 i Nysted og er målrettet unge og voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne, der er hjemmeboende eller bor i andre hjem, der kan sidestilles hermed. Visitationen sker via visitator i Job og velfærd i Guldborgsund Kommune.

Er tilbuddet interessant for borgere i andre kommuner, skal forældrene eller de pårørende kontakte egen kommune først. Kommunen tager herefter stilling til, hvor mange døgns aflastning de vil bevilge og henvender sig til Guldborgsund Kommune.

Der afholdes et møde, oftest af en times varighed inden første aflastningsperiode. Hensigten er at udveksle informationer til gavn for borgerens velbefindende. Det er muligt at besøge aflastningsstedet i Syrenvænget flere gange inden stedet bliver valgt som aflastningstilbud.

Tilbuddets formål er:

  1. at kunne dække behovet for aflastning af  hjemmeboende unge og voksne blandt familier i Guldborgsund Kommune eller andre som visiteres hertil.
  2. at tilgodese den enkelte borgers individuelle behov for pleje og omsorg. Vores udgangspunkt vil være i forhold til den enkelte borgers aktuelle udviklingsniveau og med et bredt afsæt i Guldborgsund Handicaps værdigrundlag. Aflastningen kan desuden fungere som et led i en fraflytningsproces.
  3. at forvalte de visiterede aflastningsdøgn, således at alle familier kan tilgodeses, så vidt det er muligt. Visitationen planlægges lokalt og kvartalsvis.
  4. at planlægge deltagelse i aktiviteter i samarbejde med borgeren og de pårørende.

Hvem er vi?

Syrenvænget består af seks klynger af seks eller færre boligenheder. Læs mere om Syrenvænget her

I Syrenvænget er der ansat pædagoger og omsorgsmedhjælpere, og der er løbende pædagogstuderende i praktik, som kommer med nye, spændende idéer og tiltag.

Der er vågen nattevagt på matriklen, så du kan få hjælp og støtte fra personalet døgnet rundt.

Der er tilknyttet tre gruppeledere, som du kan finde kontaktinformationer på her.

Ved første besøg er der mulighed for at se lejlighederne og hilse på personalet. 

Dagligdagen

På Syrenvænget starter morgenen ved 6.30 tiden eller senere. Efter morgentoilette og morgenmad, vil borgeren blive afhentet af bus og kørt i sit sædvanlige dagtilbud. Dette sker mellem kl. 8.00 og kl. 9.00.

Om eftermiddagen kommer borgeren retur mellem kl. 15.00 og kl. 16.00.

Vi spiser aftensmad mellem kl. 17.30 og kl.18.30.

Efter aftensmaden er der mulighed for almindelig hygge (f.eks. se tv eller høre musik) eller deltage i aktiviteter. Det kan for eksempel være at gå en tur eller køre en tur i vores bus (vi har bus med specialindretning til kørestol).

Weekenden går med hjemlig hygge eller med deltagelse i aktiviteter.

Sygdom

Ved opstået sygdom under opholdet vil vi kontakte familien, så det i fællesskab kan besluttes, hvorvidt borgeren skal hjem eller blive på Syrenvænget. Er borgeren syg inden opholdet, kan du ikke modtages i aflastningsophold.

Sygdom forstår vi som smitsomme sygdomme, opkastning, høj feber og lignende, hvor den almene tilstand er stærkt forringet.

Praktiske ting

Der skal medbringes en kuffert/taske med tøj og andre personlige ejendele, som er afpasset opholdets længde. Alle ting skal være mærket med borgerens navn.

Husk at medbringe:

  1. Nødvendig medicin. Det er påkrævet, at al medicin er dispenseret hjemmefra, og at der følger indlægssedler med på alle præparat. Desuden skal vi bruge en medicinliste fra egen læge.
  2. Tøj, undertøj, nattøj, sko, hjemmesko og lignende. Hvis opholdet er længere end 3 dage, kan vi være behjælpelige med tøjvask. Sker efter aftale.
  3. Toiletartikler.
  4. Hjælpemidler (eksempelvis kørestol, rollator, stok).
  5. Lommepenge til aktiviteter, ture og småindkøb.

Transport

Når en borger skal i aflastning, skal I som pårørende, selv sørge for transporten til og fra Syrenvænget.

Ønske om ophold

Der kan bestilles aflastning 3 mdr. frem ad gangen. Aflastningen bestilles via de ansatte i aflastningsteamet. Det er også muligt at ringe og høre, om der er ledige perioder. Det er ikke muligt at holde ferie fra dagtilbud samtidig med, at du er i aflastning.

Kontakt til familie/pårørende

Kontakten til forældre/pårørende er vigtig, for at hverdagen hele tiden kan forbedres for de borgere, der er i aflastning. Derfor beder vi jer holde os løbende informeret om væsentlige begivenheder samt informere os, hvis der er ting, vi kan gøre anderledes.

Se nærmere beskrivelse af tilbuddene under Aflastningstilbud for voksne.