Pårørenderådet

Pårørenderåd

Pårørenderådet har udarbejdet en folder som kort informerer om:

  • sammensætningen af rådet
  • mødefrekvens
  • rådets opgaver
  • formål
  • høring mv.

Læs folderen HER.
Du kan også læse om pårørenderådet nedenfor.

Referater fra møderne finder du til venstre.

Om rådet
Pårørenderådet er et høringsorgan, der i princippet behandler alle områder inden for paragraf 108 (Længerevarende botilbud).

Pårørenderådet er det forum, hvor ledelse og pårørende mødes og diskuterer,og også undertiden finder løsninger på diverse problematikker. Det kan være alt fra småting til mere overordnede emner.

Samarbejde
Pårørenderådet har et godt og konstruktivt samarbejde med ledelsen. Vi arbejder ud fra det synspunkt, at personale og ledelse har sammenfaldende interesser med de pårørende og borgerne: Når personalet har gode arbejdsforhold, har borgerne det også godt.

Aktuelt
I en tid med stor forandring og store nedskæringer har det høje informationsniveau været uvurderligt. 
Her tænkes blandt andet på omstrukturering af ledelsen, projekt med Social IT, sammenlægning af Guldborgsund Handicap og Den Sociale Virksomhed.

Møder og valg af nye medlemmer
Der er 4 møder årligt.
Det vælges nye medlemmer til rådet hvert andet år.

Kontakt og henvendelser
Alle er velkomne til at henvende sig direkte til pårørenderådet.
Se kontaktoplysningerne til højre.

Farvel til Frank Hansen

Den 18. marts 2018 afgik Frank Hansen ved døden efter kort tids sygdom. Vi takker ham for hans engagerede indsats i Pårørenderådet, hvor han kom ind i 2012.

Kontakt

Anne-Grethe Zangenberg (Formand) zangenberg@os.dk
Borupvej 18, 4140 Borup
Telefon: 57 52 87 87


Hardy Høj (ord. medlem)hardy.hoej@Kreds.Lev.dk
Telefon: 22671517

Jane Sørensen (Ord. medlem) janesorensen@godmail.dk
Mimosevej 14
4873 Væggerløse
Mobil: 40 41 14 31  

Lilian Jørgensen (Ord. medlem)
ldjo@lolland.dk
Syrenvej 1, Sundby L,
4800 Nyk. F.
Telefon: 54 85 93 53
Mobil: 28 85 67 99

Kirsten H. Larsen (Suppleant) kirstenhlarsen@live.dk
Løvsangervej 6, 4840 Nr. Alslev 
Mobil: 21 75 02 57  

Dorte Jochumsen (suppleant)
slettebjerg.dj@gmail.com
Trevlekronevej 9
4873 Væggerløse
Telefon: 21449440

 

Anne-Sophie Damberg (suppleant)
annesophiedamberg@gmail.com
Sundtoften 107A
4800 Nykøbing  F.
Telefon: 54 85 48 79 (bedst at benytte)
Mobil:30 68 24 44  

  Lone Jensen (suppleant)

Lone Jensen
Møllebakken 40, 1. th
4800 Nykøbing F.