Værdier og vision

Grundlaget for handicapområdet:

Idégrundlaget er vores eksistensberettigelse
Visionen er vores ledestjerne
Værdierne er de rammer og etiske spilleregler, der sikrer et fælles og kendt råderum

Idégrundlag
Vi yder en kompenserende indsats i henhold til servicelovens bestemmelser

Vision
Det er indholdsrigt og udviklende at være tilknyttet Handicapområdet Guldborgsund

Værdier
1. Et værdigt liv for borgerne
2. Borgerne er trygge
3. Borgerne er en del af et netværk
4. Samarbejde og åben dialog
5. Dygtige og ansvarlige medarbejdere
6. God arbejdsplads