Beskyttet beskæftigelse

Guldborgsund Handicap har mange års erfaring med at udvikle beskæftigelsestilbud og efteruddannelse til borgere, der på grund af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår. Vores erfaring er , at alle mennesker rummer ressourcer, som kan bidrage til vores fælles arbejdsmarked. Opgaven går ud på at få ressourcerne identificeret, finde et godt match og efterfølgende yde den nødvendige støtte. Vi har desuden et bredt spektrum af jobmuligheder inden for organisationen – fra smedje og trykkeri, over pakke- og montagevirksomhed til et økologisk landbrug og en krokodille Zoo. 

Beskæftigelsen er målrettet borgere for hvem arbejde og uddannelse er en vigtig del af hverdagen og identiteten.  De forskellige tilbud varierer i både opgave og indhold, men alle tilbud tager udgangspunkt i ”arbejds- og læringsbegrebet”.

Arbejdsdagen indeholder en række opgaver og udfordringer, som skal løses i et samarbejde mellem medarbejderne. Samvær og oplevelser kollegaer er med til at gøre arbejdsdag til en god dag.  Derfor vægter vi en god tone på arbejdspladsen. For os er det vigtigt, at arbejdet bliver en del af hverdagen, og at hverdagen bliver en del arbejdet.
 
Her kan du læse mere om beskæftigelse under Guldborgsund Handicap. 

Sæbefabrikken - privat virksomhed

Pakke og montage - Hammerlodden

Grundtvig - privat virksomhed

Smedeværkstedet - Københavnsvej 7

Schillers maskinfabrik - privat virksomhed

Besøgsgården - Sakskøbing

Gartneri - Sakskøbing

Butikken - Sakskøbing

Beskæftigelsestilbuddene var indtil 1/7 - 2015 organiseret under Den Sociale Virksomhed Guldborgsund( DSV), hvorefter DSV fusionerede med Guldborgsund Handicap. Betegnelsen og aktiviteterne under DSV fungerer stadig i praksis, hvorfor du vil støde på navnet mange steder i forbindelse med beskæftigelsestilbuddene.

Lederteam

Nedenfor kan du finde kontaktoplysninger på lederteamet for beskæftigelse under Guldborgsund Handicap.

Sascha Helsengren Hansen
Gruppeleder for det grønne område
Tel:
+45 25181741
Mob:
+45 25181741