Tilbud om aktivitet og samvær

Aktivitets- og Samværstilbud er til de borgere der ønsker et dagtilbud med kreative, sociale og kulturelle aktiviteter.

Personalet planlægger aktiviteterne med henblik på at udvikle, styrke og vedligeholde borgernes kompetencer inden for en lang række områder, eksempelvis motoriske, sociale og kommunikative færdigheder.

Borgernes ønsker indgår som en vigtig del i planlægningen af de forskellige aktiviteter. Personalet tager i planlægningen højde for borgernes ønske om kendte strukturer og viden om de ting, der skal foregå.

Som udgangspunkt er vores tilbud opdelt ud fra: alder, handicap og funktionsniveau.

Guldborgsund Handicap har følgende tilbud inden for aktivitet og samvær:

Ungegruppe 1

Ungegruppe 2

Mellemgruppen

Multigruppen

Hyggekrogen

Keramikværkstedet

Specialtilbuddet ASF, Saxenhøj

Lederteam

Nedenfor kan du finde kontaktoplysninger på gruppeleder for § 104, tilbud om aktivitet og samvær.

Finn Mortensen
Gruppeleder for A-huset (§ 104) samt § 85
Tel:
54732349
Mob:
25180546