Kontakt botilbud og støttekorps

Oversigt og telefonnumre

Ved kontakt pr. mail, skriv til handicap@guldborgsund.dk, med angivelse af hvilken afdeling du vil kontakte, og din mail vil blive videreekspederet.

Botilbud (ABL § 105/ SEL § 108) 

Boligerne Stubbekøbingvej 26, Bryggen Team 1. sal og Team stuen                                   

Bryggen stuen (Team 7)                         25 18 23 47

Bryggen 1. sal (Team 8)                         25 18 23 46

Boligerne Parkvej 35                                                    

Team 1 -                                                   25 18 09 82 

Team 2 -                                                   25 18 09 83  

Team 3 -                                                   25 18 09 84   

Team 4 -                                                   25 18 09 85 

Boligerne: Syrenvænget 62 A, B, C, D, E og F, 4880 Nysted. 6 og 7 + Nattevagter

Blok A, Team 5                                         25 18 05 26 

Blok C, Team 6                                         25 18 04 56

Blok F, Team 7                                         25 18 04 99

Team Nabohuset K. Munksvej 51

Nabohuset:                                                25 18 09 96 (Midlertidigt ude af drift pr. 12/8. Ring på: 2518 0487)

Støttekorps (§85)

Team Nysted §85, Nysted Gl. Rådhus, Adelgade 61

Fastnet:                                                     54 73 23 46

§85 Støtte/KontaktTeam, Rønnehuset, Niels Hemmingsens Vej 6

Fast mobil Team Telefon                           25 18 20 81

Team Grønsund, 4850 Stubbekøbing

Boligerne: Præstemarken 86 og Hans Egedesvej 7, 4850 Stubbekøbing

Pavillonen                                                   25 18 05 03

Telefon Præstemarken                               25 18 10 02

Team Nykøbing, Boligerne Kaj Munksvej 51

Kontakt Guldborgsund Handicap
hovednummer:                                          54 73 23 40

Team Nysted §85, Nysted Gl. Rådhus, Adelgade 61     

Fastnet:                                                      54 73 23 46

Team Sakskøbing

Sakskøbing gl. rådhus                                54 73 23 37

Team telefon, Vestergade                          25 18 05 36

Team Kohaven Grønnegårdsvej 5

Kontakt Guldborgsund Handicap
hovednummer:                                            54 73 23 40

Botilbud (ABL § 105/ SEL § 108)

Bryggen stuen (Team 7)
Tel:
Mob:
25 18 23 47
Bryggen stuen (Team 8)
Tel:
Mob:
25 18 23 46