Team SKT

Team SKT (Støtte Kontakt Team) har base i Rønnehuset i Nykøbing F.
I Rønnehuset findes teamets kontor, samtalerum og borgernes eget rum.

Team SKT modtager dagligt borgere, som har behov for socialpædagogisk støtte.
Medarbejderne i teamet yder ligeledes støtte i borgernes eget hjem, alt efter behov. Herudover bruger teamet en del støttetimer på ledsagelse af borgere til aktiviteter og aftaler.

Team SKT har borgere i såvel kortere som længere støtteforløb. En del støttetilbud løses akut, når borgeren har behovet.
Team SKT fungerer som den samlende instans i borgerens ofte aktive liv, hvor mange øvrige enheder er tilknyttet, herunder jobcentre, sundhedssystem, myndigheder m.fl.
En vigtig del af vores støtteindsats er derfor eksternt samarbejde omkring borgerens liv, for i videst muligt omfang at sikre sammenhæng for borgeren. 

Team SKT arbejder gennem relationen og med fokus på den enkeltes støttebehov. Vi tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og arbejder videre med disse for at opnå succes hos hver enkelt borger.
SKT´s mål er at gøre borgeren så selvhjulpen som muligt under mottoet: ”Ikke gøre for, men gøre med (borgeren)”

Vi er fleksible og kreative i opgaveløsningen, og formår derfor at løse både faste opgaver samt akut- og ad-hoc-opgaver.

Hvem er borgerne?
Borgerne er i alle aldersgrupper, med forskellige fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsnedsættelser.

Dagligdagen i SKT
Den første medarbejder møder ind kl. 7, og sørger for morgenvækning pr. telefon af de borgere som har behov for det. Der er fast mulighed for borgere for at ringe om morgenen ml. 7 – 9, men borgerne kan også ringe til teamtelefonen i løbet af dagen. Indtil kl. 16 er der personale i Rønnehuset.De øvrige medarbejdere i teamet varetager støtte til borgere i Rønnehuset eller ude ved borgeren. Rønnehuset har åbent visse hverdagsaftener og søndag formiddag, hvor borgerne mødes i fællesskab.

Fakta om Team SKT
Ansatte: 6 medarbejdere med pædagogisk baggrund
Antal tilknyttede borgere: 60
Geografisk område: Team SKT dækker hovedsagligt Nykøbing F. by og Sundby.
Adresse og kontakt: Rønnehuset, Niels Hemmingsensvej 6, tlf. 25 18 20 81
Gruppeleder: Kurt Lejbølle (se kontaktoplysninger nedenfor)

Kurt Lejbølle
Gruppeleder for § 85/103
Tel:
54732352
Mob:
25180228