Pårørenderådsvalg 2017-19

Der indbydes til valg af nyt pårørenderåd i Guldborgsund Handicap for perioden 2017 -2019.  

   MANDAG D. 25. SEPTEMBER
  KL. 19.00 TIL 21.00.
  STUBBEKØBINGVEJ 83
  NYKØBING F. 

Der bydes på en let anretning, kaffe og kage. Læs invitationen her og formandens beretning her.

340.000kr. til projekt

Guldborgsund Handicap har søgt 340.000kr. til et projekt og har netop fået godkendt ansøgningen. Projektet hedder "Vi hjælper hinanden - på tværs af handicap" og går ud på at borgere med mindre handicap får mulighed for at blive besøgsven eller "social ledsager" for andre borgere med handicap. Nærmere information om projektet følger, efterrhånden som projektets aktiviteter bliver planlagt.

Film om botilbud i Guldborgsund Handicap

Vi har produceret en lille film om botilbuddene i Guldborgsund Handicap. Se den her.

10 års jubilæum på Bryggen

Lørdag d. 3. september blev der afholdt jubilæumsfest på Bryggen. Det er 10 år siden Bryggen blev bygget og stod færdig - klar til indflytning.

100 gæster bestående af borgere, personale og pårørende havde en dejlig dag med god mad og drikke, festlig musik, fællessang og hygge.

En stor tak skal lyde til personalet på Bryggen for at været drivkræfter før, under og efter festen, så borgere og pårørende kunne få en skøn dag sammen.

1. hold på kursus på Sosu-skolen

Det 1. hold af omsorgsmedhjælpere og andre faggrupper gennemførte i april et 14 dages kursusforløb på SOSU-skolen i Nyk F. Kursus indebar blandt andet praktisk afprøvning i forskellige områder inden for hjælpemidler, leg og gymnastik samt velfærdsteknologi.

Læs mere her. 

Virtuel bostøtte i Aarhus

Som led i vores planer om at udvikle velfærdsteknologien i GH tog 6 medarbejdere og 2 borgere på inspirationstur til Århus den 16/3.

Her mødte vi borgere og medarbejdere fra ”Center for bostøtte i eget hjem” i Århus kommune.  Formålet var at blive klogere på erfaringer fra projektet ”Virtuel bostøtte”, som kørte i 5 jyske kommuner i årene 2013- 2014.

Læs mere om og se billeder fra turen her.

Når alting bare falder i hak...

I LEV Stortstrøms medlemsblad nr. 2 juni 2016 blev der bragt en artikel skrevet af en pårørende til en ny beboer på botilbuddet Parkvej. Søsteren var glad og taknemmelig for modtagelsen af hendes bror og hun roste personalet for deres store engagement. Læs hele artiklen her.

Et smil på læben hver dag - Bryggen 1. sal modtager praktikpris

Bryggen 1. sal, et botilbud under Guldborgsund Handicap, blev den 16/3 æret med den fornemme titel som Årets Praktiksted 2016.

Det er FOA Lolland og Guldborgsund, som i år uddeler prisen til 4 udvalgte arbejdspladser med elever i praktik fra SOSU-skolerne (Social- og sundhedsassistent og Pædagogisk assistentuddannelse (PAU)).

Læs mere om prisen her.