Kursus: Jura og magtanvendelse

Onsdag, 9 oktober, 2019 - 10:00

Kursusudvalget vil i år udbyde Jura for medarbejder på en lidt anden måde. Kurset opdeles i moduler efter emner, og hvert modul er på ca. 2 timer. Det betyder, at timer fra personalemøder evt. kan omlægges, og at der derfor ikke skal bruges vikar. I efteråret er der fastlagt følgerne temadage:

   Tirsdag den 17. sep. Kl. 10 – 12: Jura og værgemål

   Onsdag den 9. okt. kl. 10 – 12: Jura og magtanvendelse

   Torsdag den 24. okt. kl. 10 – 12: Jura og økonomi

For at gøre emnet så praksisnært som muligt vil der blive taget udgangspunkt i cases fra medarbejdernes dagligdag. For at kunne planlægge forløbet bedst muligt vil kursusudvalg gerne have tilsendt en eller flere cases fra hver deltager. Send den til ghkurser@guldborgsund.dk senest 1 uge før kurset.