Støttet beskæftigelse

Vi har over de sidste par år fået produceret 3 film om Guldborgsund Handicaps indsats på beskæftigelsesområdet. Se filmene her og hør om vores gode erfaringer med at støtte borgere med handicap til et godt arbejdsliv så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt.

Klovnen Rina

Socialpædagog Karina Romme blev i foråret 2018 færdig med sin uddannelse som pædagogisk klovn. Se denne film om de pædagogiske muligheder i hendes arbejde som klovnen Rina.

Tekno-torsdag

Guldborgsund Handicap er påbegyndt en række workshops vedrørende brugen af teknologi, Teknotorsdage. 

Det første løb af stablen den 21. september 2017 med et pænt opbud af både borgere, medarbejdere og ledelse. Der blev udvekslet viden og demonstreret en række forskellige apps og teknologier, herunder:

  • Skype
  • Book creator og sociale historier
  • Sure SMS (gruppe-sms)
  • Wunderlist app (fælles huskelister)
  • Oplæsningsprogrammer (som dictus og Mobil 112)
  • Picto-planner app (struktur og planlægning med billeder)
  • Pokemon go (et augmented reality mobilspil)
  • Sælen Paro - Robot-kæledyr som socialpædagogisk redskab
Nyt pårørenderåd

Den 25. september blev der afholdt valg til nyt pårørenderåd i Guldborgsund Handicap for perioden 2017 -2019. 

To nye medlemmer blev valgt ind. Du kan læse mere om rådet og deres medlemmer her.

Guldborgsund Handicap omtalt i LEV blad

I det nyeste nummer af LEV Storstrøm er Guldborgsund Handicap omtalt to gange. En artikel rapporterer fra Besøgsgården Saxenhøj, og en forælder beskriver i et indlæg sin oplevelse af botilbuddet Parkvej, hvor hans søn bor.

Læs artiklerne her (klik på billederne):

340.000kr. til projekt

Guldborgsund Handicap har søgt 340.000kr. til et projekt og har netop fået godkendt ansøgningen. Projektet hedder "Vi hjælper hinanden - på tværs af handicap" og går ud på at borgere med mindre handicap får mulighed for at blive besøgsven eller "social ledsager" for andre borgere med handicap. Nærmere information om projektet følger, efterrhånden som projektets aktiviteter bliver planlagt.

Film om botilbud i Guldborgsund Handicap

Vi har produceret en lille film om botilbuddene i Guldborgsund Handicap. Se den her.

10 års jubilæum på Bryggen

Lørdag d. 3. september blev der afholdt jubilæumsfest på Bryggen. Det er 10 år siden Bryggen blev bygget og stod færdig - klar til indflytning.

100 gæster bestående af borgere, personale og pårørende havde en dejlig dag med god mad og drikke, festlig musik, fællessang og hygge.

En stor tak skal lyde til personalet på Bryggen for at været drivkræfter før, under og efter festen, så borgere og pårørende kunne få en skøn dag sammen.

1. hold på kursus på Sosu-skolen

Det 1. hold af omsorgsmedhjælpere og andre faggrupper gennemførte i april et 14 dages kursusforløb på SOSU-skolen i Nyk F. Kursus indebar blandt andet praktisk afprøvning i forskellige områder inden for hjælpemidler, leg og gymnastik samt velfærdsteknologi.

Læs mere her. 

Et smil på læben hver dag - Bryggen 1. sal modtager praktikpris

Bryggen 1. sal, et botilbud under Guldborgsund Handicap, blev den 16/3 æret med den fornemme titel som Årets Praktiksted 2016.

Det er FOA Lolland og Guldborgsund, som i år uddeler prisen til 4 udvalgte arbejdspladser med elever i praktik fra SOSU-skolerne (Social- og sundhedsassistent og Pædagogisk assistentuddannelse (PAU)).

Læs mere om prisen her.